18. 02. 2018.

Kuća Narodnog heroja Ragiba Džindeautor: Mirsad Durmišević
  *Prenošenje teksta je dozvoljeno samo uz navode izvora i linka koji vodi na izvorni tekst
Ovo je kuća porodice Džinda u selu Okruglom kod Rogatice u kojoj je rođen Narodni heroj Ragib Džindo. Kuću je izgradio Ragibov djed Ibrahim Džindo prije I Svjetskog rata. Pored ove kuće, Ibrahimov sin Ćamil je napravio pred II Svjetski rat novu kuću koju su zapalili četnici 1942 godine. Kuća se nalazi uz seoski sokak, malo povučena u dvorište gdje se nalaze i sporedne zgrade. Smještena je u živopisnom seoskom ambijentu, na proplanku, sa prelijepim pogledom prema Okrugljanskom polju, selu Šatorovićima i brdu Kaoštici. Ima izgled tipične  tradicionalne seoske "bosanske kuće", koje karakteriše specifičan arhitektonski stil koji se stotinama godina formirao na ovim prostorima.
Selo Okruglo

Kuća ima dimenzije 8 x 6 metra i imala je dvoja vrata. Pošto je kuća izgrađena na strmom terenu podrumski dio je ispod pola kuće. Zidan je od kamena i služio je kao ostava. 
Sprat je  podjeljen na dva dijela. U prednjem dijelu su se nalazile dvije prostorije, a u zadnjem dijelu jedna prostorija. Prednji dio kuće je opleten od ljeskovine i omalterisan, a zadnji dio je “sasječen” od brvana. Prostorije u prednjem dijelu  su korištene za spavanje i one su imale patos. Imale su mindere, rafove koji su korišteni za ostavljanje odjeće, novog posuđa, tablji sa fildžanima, i posebno za čuvanje i držanje Kur'ana. U zadnjem dijelu kuće je bio zemljani pod smješteno je ognjište sa sadžakom, verigama i sačom, gdje se spremala hrana i gdje se odvijao glavni dio životnih aktivnosti . Postojale su i hatule, koje su takodje služile za ostavu, kao neka vrsta plakara u zidu. Na tavanu iznad prednjeg dijela kuće je bio tavan namjenjen za spremanje žita i ostalih usjeva. Krov je pokriven šindrom, visok i strm, sa sve četiri plohe, dvije plohe na užim stranama kuće bile su kraće i stvarale zabat.
Kuću je poslije rata majka Ragiba Džinde, Vasvija poklonila porodici Oprašić u kojoj su boravili do sedamdesetih godina prošlog vijeka. Poslije je kuća restaurirana, stavljena pod zaštitu države. Kuću su posjećivali učenici iz rogatičkih škola kojima se govorilo o herojstvima boraca Muslimana sa ovog područja  koji su poginuli u NOR-u. Do prije nekoliko mjeseci kuća je prkosno odolijevala zubu vremena. Nije mogla više izdržati, zbog nebrige općinskih i državnih organa sada je od nje ostala samo ruševina.
U ovoj kući je rođen Narodni heroj Ragib Džindo koji je zajedno sa ocem Ćamilom i bratom Rasimom, avgusta 1941. godine, otišao je u partizane. Bili su među prvim muslimanskim boracima u Romanijskom partizanskom odredu.
Ragib je u toku borbi tokom Pete neprijateljske ofanzive, juna 1943. godine, posatavljen je za komandira Prve čete Prvog bataljona Šeste istočno-bosanske brigade. Zajedno sa svojom četom uspjeo je da tokom bitke na Sutjesci, razbije nemački bataljon na Vučevu. Poginuo je novembra 1944. godine u mijestu Poljice, kod Lukavca, u borbi sa ustašama. Za narodnog heroja proglašen je 5. jula 1951. godine.

Ragibov otac Ćamil je član KPJ od 1939. Godine, a u NOB stupio 1941. godine . Za vrijeme Pete neprijateljske ofanzive se nalazio na dužnosti komesara bolnice i drugih dijelova štaba Šeste istočnobosanske brigade. U tim teškim danima Ćamil je hrabro istrajavao u vršenju svojih dužnosti, gdje je u odsutnom trenutku opkoljen i ubijen.
U toku rata 1941-1945. godine od neprijatelja je stradalo šest članova njegove porodice.

Rasim Džindo, student medicine, član SKOJ-a od 1937. godine, član KPJ od 1939. Godine, a u NOB je stupio 1941. godine. U augustu 1942. godine ranjen je na planini Vlašić, gdje je zarobljen od četnika koji su ga predali ustašama u Travniku. Ubijen je u ustaškom logoru u Jasenovcu.

01.02.1939 Okruglo.
Sa lijeva: Ćamil DŽindo,sin Asim Džindo,supruga Vasvija rođ.Hodžić Džindo, zatim druga zena nju su zvali Bakom ona je druga supruga Ibrahima, Ibrahim Džindo,Mujo Hodžić. Ispred je Fatima Džindo,Nezira Džindo,Halima Džindo.Na ovoj slici je pranana Vasvija bila trudna sa Razijom
izvor fotografije : Tea Teskeredžić

Porodica Ragiba Džinde;
otac Ćamil Džindo, majka Vasvija (rođ.Hodžić) Džindo, Rasim Džindo, Ragib Džindo, Fatima i Halima Džindo, Nezira Džindo, Asim Džindo, Razija Džindo, Kasim Džindo i Galib Džindo on je umro kad je bio beba
izvor fotografije : Tea Teskeredžić